xan

xan
is. tar.
1. Orta əsrlərdə Şərq ölkələrinin bir çoxunda feodal hakimlərin titulu və bu titulu daşıyan şəxs. Bir əkinçi gedirdi məstanə; Yolda ol rast gəldi bir xanə. S. Ə. Ş.. 19-cu ilin yayında Naxçıvan xanlarının cavanları Keçiliyə ova gəlmişdilər. E. Sultanov. Müxtəlif yerlərdən ruhanilərin, mülkədarların, bəy və xanların «Əkinçi»yə hücumu artıb şiddət edirdi. M. İ.. // Bu zümrəyə mənsub adamların adına əlavə edilən ləqəb. Alı kişi neçə illər idi ki, Həsən xana ilxı otarırdı. «Koroğlu». Almış sifarişi Hüseynqulu xan; İldırım tökülür qaş-qabağından. S. V..
2. məc. Ağa, hökmran. Necə ki yar ilə həmzəban idim; Xalq içində sultan idim, xan idim. Q. Z..
3. köhn. Aşıq-aşıq oyununda: başçı, hakim. Bu oyunda iştirak edənlər öz aralarında birini «xan» seçərdilər. H. S.. Əvvəllər kənd uşaqları, «xan cığal olar» – deyə <Məmmədxanla> oynamaq istəməsələr də, sonralar razılıq vermişdilər. P. M..
4. məc. Obrazlı təşbehlərdə: canalıcı, işvəli, nazlı gözlərə işarə. Müddətdi həsrətəm, bir gəz bəri bax; O xan gözlərinin sədəqəsi canım. Q. Z..
5. Bəzi mürəkkəb kişi adlarının ikinci tərkib hissəsi; məs.: Muradxan, İsmixan, Səlimxan.
◊ Xan ilə aş (plov) yemir ki, bığı yağa batar – çox məğrur, lovğa, təkəbbürlü adam haqqında. <Sultan bəy:> Əşi, xan ilə aş yemirəm ki, bığım yağa batar. . Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Xan — may refer to: *A diminutive nickname derived from Alexander . For example, Alexander Somerset (son of Henry Somerset, Marquess of Worcester) is commonly known as Xan Somerset . Xan may also be used as a given name on its own, as is the case with… …   Wikipedia

  • Xan — is someone who unknowingly wears jorts (jean shorts) on the golf course Look at the Xan on number 10 tee. He needs to be thrown off the course …   Dictionary of american slang

  • Xan — is someone who unknowingly wears jorts (jean shorts) on the golf course Look at the Xan on number 10 tee. He needs to be thrown off the course …   Dictionary of american slang

  • Xan — Xan: Symbol für Xanthin als Nukleobase …   Universal-Lexikon

  • Xan|a|du — «ZAN uh doo», noun, plural dus. a large or stately mansion or the like; pleasure dome: »The house is no Xanadu;…there is something extravagantly not right about it (Time). ╂[allusion to the exotic place in Samuel Taylor Coleridge s Kubla Khan] …   Useful english dictionary

  • xan — an·tho·xan·thin; an·tho·xan·thum; pyo·xan·those; xan·ci·dae; xan·cus; xan·tha·mide; xan·tha·tion; xan·the·las·ma; xan·thene; xan·the·nyl; xan·thi·an; xan·thic; xan·thi·dae; xan·thid·i·um; xan·thin; xan·thine; xan·thip·pe; xan·thism; xan·thi·um;… …   English syllables

  • Xan — ხან Xan Utilisation Alphabets Géorgien Ordre 31e Phonèmes principaux [x] Xan, (ხან …   Wikipédia en Français

  • xanə — is. <fars.> 1. Ev, məskən. . . Rəşid Abxazlı yedəyində kəhər at dar və qorxulu cığırla dağ başına, öz xanəsinə tərəf dırmaşırdı. F. K.. <Qurban Fərruxa:> Bir uşaq göndərib bu qəfil gülləni öz xanəmdə, əhli əyalımın yanında da sinəmə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xanəndə — is. <fars.> Toylarda, məclislərdə, konsertlərdə və s. də oxuyan peşəkar müğənni. Bir tərəfdə tarzən və xanəndə oturub, musiqi çalınır. Ü. H.. Qızışan xanəndə qavalını hərləyir, tarçı tarını kökləyir, kamançaçı simləri düzəldir, nəğməney… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Xanərəb — Infobox Settlement name =Xanərəb settlement type=Municipality native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Barda leader title = leader name …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”